1. ปูนิ่มทอดกระเทียม • ทอดได้กรอบ ทั้วถึง กำลังดีเลยคะ จัดไป 100 เต็ม 200 ร้าน ครัววลัยพร ชายทะเล-บางขุนเทียน
เมนูของร้าน ครัววลัยพร ชายทะเล-บางขุนเทียน
ทอดได้กรอบ ทั้วถึง กำลังดีเลยคะ จัดไป 100 เต็ม 200 - ปูนิ่มทอดกระเทียม
0 Like0 Comment
LikeShare
photo