รูป เส้นหมี่ผัดกระเฉดกุ้งสด ของร้าน ครัววลัยพร ชายทะเล-บางขุนเทียน