รูปร้าน Chabuton เทอมินอล 21
ปิด จะเปิดในเวลา 10:00