รูปร้าน Chabuton เทอมินอล 21
ปิด จะเปิดในวันอังคาร เวลา 10:00