รูป Couple Set: Tonkatsu Burger + Salmon Katsu Burger + Chicken Tempura Nuggets + French Fries (S) + Spicy sausage + น้ำอัดลมหรือชาลิปตัน ไซซ์ปกติ 2 แก้ว ของร้าน มอส เบอร์เกอร์ เทอมินอล 21