รูปร้าน น้องโจ๊ก
ปิด จะเปิดในวันอาทิตย์ เวลา 11:00