เมนู พรชัยไอติมกะทิสด

ชื่อเมนูและราคา
ไอศกรีม
ไอศกรีมกะทิสดธรมดาใส่เครื่อง 3อย่าง
(ข้าวเหนียว,มัน,ข้าวโพด,ถั่วแดง,เผือก,สับปะรด,ลูกชิด,ลอดช่อง,ปีโป้,ขนมไข่,เม็ดบัว,แมงลัก)
THB 20
ไอศกรีมนมสดธรมดาใส่เครื่อง 3อย่าง
(ข้าวเหนียว,มัน,ข้าวโพด,ถั่วแดง,เผือก,สับปะรด,ลูกชิด,ลอดช่อง,ปีโป้,ขนมไข่,เม็ดบัว,แมงลัก)
THB 20
ไอศกรีมน้ำตาลสดธรมดาใส่เครื่อง 3อย่าง
(ข้าวเหนียว,มัน,ข้าวโพด,ถั่วแดง,เผือก,สับปะรด,ลูกชิด,ลอดช่อง,ปีโป้,ขนมไข่,เม็ดบัว,แมงลัก)
THB 20
ไอศกรีมกะทิสดพิเศษใส่เครื่อง 3อย่าง
(ข้าวเหนียว,มัน,ข้าวโพด,ถั่วแดง,เผือก,สับปะรด,ลูกชิด,ลอดช่อง,ปีโป้,ขนมไข่,เม็ดบัว,แมงลัก)
THB 25
ไอศกรีมนมสดพิเศษใส่เครื่อง 3อย่าง
(ข้าวเหนียว,มัน,ข้าวโพด,ถั่วแดง,เผือก,สับปะรด,ลูกชิด,ลอดช่อง,ปีโป้,ขนมไข่,เม็ดบัว,แมงลัก)
THB 25
ไอศกรีมน้ำตาลสดพิเศษใส่เครื่อง 3อย่าง
(ข้าวเหนียว,มัน,ข้าวโพด,ถั่วแดง,เผือก,สับปะรด,ลูกชิด,ลอดช่อง,ปีโป้,ขนมไข่,เม็ดบัว,แมงลัก)
THB 25
ภาพถ่ายป้ายเมนูนี้ Wongnai ได้รับมาจากร้านอาหารผ่านทางอีเมลหรือช่องทางอื่นที่ใช้ติดต่อ หรือจากสมาชิก Wongnai ที่ส่งเข้ามาผ่านทาง application / website ราคาอาหารอาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดทำการเช็คราคากับร้านอาหารก่อนเข้าใช้บริการที่ร้านอาหาร
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
ไอติมกะทิ
ไอติมกะทิ
ไอติมน้ำตาลสด
ไอติมน้ำตาลสด
ไอติมนมสด
ไอติมนมสด
ไอศกรีมน้ำตาลสด
ไอศกรีมน้ำตาลสด
ไอศรีมน้ำตาลสด
ไอศรีมน้ำตาลสด