รูป เบียร์วุ้นแก้วแช่ ของร้าน สามเสนวิลล่า พญาไท (ดั้งเดิม)