รูป ตุ๋นกระดูกหมูเห็ดหอม ของร้าน ข้าวมันไก่โกจง สาขา หัวหิน