รูปร้าน ข้าวสวยแกงร้อน
ปิด จะเปิดในวันพุธ เวลา 10:00