รูปร้าน ข้าวสวยแกงร้อน
ปิด จะเปิดในวันเสาร์ เวลา 10:00