รูปร้าน ข้าวสวยแกงร้อน
ปิด จะเปิดในวันอังคาร เวลา 10:00