รูปร้าน ครัวม่อนไข่
ปิด จะเปิดในวันศุกร์ เวลา 09:00