รูป โรตีชีสกล้วยหอมช้อค ของร้าน กู โรตีและชาชัก นิมมาน