รูป หลนปู ตกใจมากชามใหญ่มากค่ะ ของร้าน ครัวฟ้ามุ่ย