เมนู โคกเสม็ดชุน (KHOK SAMET CHUN)

ชื่อเมนูและราคา
ภาพถ่ายป้ายเมนูนี้ Wongnai ได้รับมาจากร้านอาหารผ่านทางอีเมลหรือช่องทางอื่นที่ใช้ติดต่อ หรือจากสมาชิก Wongnai ที่ส่งเข้ามาผ่านทาง application / website ราคาอาหารอาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดทำการเช็คราคากับร้านอาหารก่อนเข้าใช้บริการที่ร้านอาหาร
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นเอ็นแก้ว
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นเอ็นแก้ว
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อธรรมดา
เอ็นตุ๋น. เนื้อเปื่อย
เกาเหลารวม
เกาเหลารวม
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อธรรมดา
เกาเหลารวม 70-
เกาเหลารวม 70-