เมนู ร้านอาหารมุสลิม แยกไฟแดงบางรักสีลม

ชื่อเมนูและราคา
เมนูอาหารมุสลิม
ข้าวหมกแพะ (พิเศษ)
22 สั่งไปแล้วMutton Briyani Special
THB 190
ข้าวหมกแพะ
ข้าวหมกแพะ
11 แนะนำ26 สั่งไปแล้วMutton Briyani
THB 180
ข้าวหมกปลา
1 แนะนำ5 สั่งไปแล้วFish Briyani
THB 150
ข้าวหมกไก่
ข้าวหมกไก่
16 แนะนำ61 สั่งไปแล้วChicken Briyani
THB 80
แกงกะหรี่แพะ
2 สั่งไปแล้วMutton Curry
THB 170
แกงแพะแห้ง
4 สั่งไปแล้วMutton Masala
THB 170
แกงกรุหม่าแพะ
3 สั่งไปแล้วMutton Kruma
THB 170
แกงดาลจาแพะ
Mutton Dhalcha
THB 180
แพะทอด
2 สั่งไปแล้วFried Mutton
THB 170
แกงกะหรี่ไก่
แกงกะหรี่ไก่
6 สั่งไปแล้วChicken Curry
THB 50
แกงกรูหม่าไก่
2 สั่งไปแล้วChicken Kruma
THB 50
กะหรี่ไก่แห้ง
8 สั่งไปแล้วDry Chicken Curry
THB 70
กรูหม่าไก่แห้ง
5 สั่งไปแล้วDry Chicken Kruma
THB 70
แกงมัสมั่นไก่
แกงมัสมั่นไก่
4 แนะนำ12 สั่งไปแล้วChicken Massaman
THB 50
แกงดาลจาไก่
1 สั่งไปแล้วChicken Dhalcha
THB 60
แกงกะหรี่เนื้อ
5 สั่งไปแล้วBeef Curry
THB 90
แกงเขียวหวานเนื้อ
แกงเขียวหวานเนื้อ
1 แนะนำ7 สั่งไปแล้วThai Green Beef Curry
THB 80
แกงกะหรี่ปลา
1 สั่งไปแล้วFish (King Mackerel) Curry
THB 140
แกงผัก
2 สั่งไปแล้วVegetables Curry
THB 40
แกงถั่ว
แกงถั่ว
2 แนะนำ5 สั่งไปแล้วDhal Curry
THB 40
กะเพราไก่
1 สั่งไปแล้วFried Basil Leaves With Chicken
THB 50
พะแนงเนื้อ
พะแนงเนื้อ
6 สั่งไปแล้วThai Beef Curry With Chili Paste
THB 80
สมองวัว
สมองวัว
1 แนะนำ6 สั่งไปแล้วBeef Brain In Curry
THB 90
ตับไก่
1 แนะนำ2 สั่งไปแล้วChicken Liver Masala
THB 50
ตับแพะ
2 สั่งไปแล้วMutton Liver Masala
THB 50
ปลาอินทรีย์ทอด
1 สั่งไปแล้วFried King Makerel Fish
THB 130
สะเต๊ะเนื้อ
1 แนะนำ16 สั่งไปแล้วBeef Satay
THB 80
สะเต๊ะไก่
7 สั่งไปแล้วChicken Satay
THB 80
เมนูเส้น
เมนูข้าวและโรตี
เมนูสลัดและซุป
เมนูเครื่องดื่ม
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
ข้าวหมกไก่
ข้าวหมกไก่
ซุปเนื้อ
ซุปเนื้อ
ข้าวหมกแพะ
ข้าวหมกแพะ
มะตะบะเนื้อ
มะตะบะเนื้อ
แกงมัสมั่นไก่
แกงมัสมั่นไก่
ซุปไก่
ซุปไก่
Load more...