เมนู โรงแรม ริเวอร์ฟร้อนท์

ชื่อเมนูและราคา
ภาพถ่ายป้ายเมนูนี้ Wongnai ได้รับมาจากร้านอาหารผ่านทางอีเมลหรือช่องทางอื่นที่ใช้ติดต่อ หรือจากสมาชิก Wongnai ที่ส่งเข้ามาผ่านทาง application / website ราคาอาหารอาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดทำการเช็คราคากับร้านอาหารก่อนเข้าใช้บริการที่ร้านอาหาร
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
หมูยอ
ข้าวเปียกเส้น
ข้าวเกรียบปากหม้อ
ข้าวเกรียบปากหม้อ
บุฟเฟต์อาการเช้า
บุฟเฟต์อาการเช้า