รูป 5 ย. หมึก หอยแมลงภู่ ปูอัด กุ้ง นางรม ของร้าน หอยทอดเจ๊ฮวย