รูปร้าน Emma Pew Homemade Ice Cream
ปิด จะเปิดในเวลา 10:30