รูปร้าน Emma Pew Homemade Ice Cream
ปิด จะเปิดในวันพฤหัสบดี เวลา 10:30