รูปร้าน Mamiya Nara 24
ปิด จะเปิดในวันจันทร์ เวลา 17:30