รูปร้าน แอ๊ว ท่าพระจันทร์
ปิด จะเปิดในวันอาทิตย์ เวลา 07:00