รูป หนำเลี้ยบหมูสับ "สูตรผู้ว่า" ของร้าน ข้าวต้มเอ็นจอย