รูป ข้าวเหนียวแก้ว ของร้าน เก้าพี่น้อง by มณฑ์ปวีร์ ตลาดบองมาร์เช่