รูปร้าน ลักกี้ ซีฟู๊ด
ปิด จะเปิดในวันพฤหัสบดี เวลา 08:00