เมนู ก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูย่าง (Kueay Teaw Tom Yam Moo Yang)

ชื่อเมนูและราคา
ก๋วยเตี๋ยว
ก๋วยเตี๋ยวต้มยำเส้นเล็กธรรมดา
THB 60
ก๋วยเตี๋ยวต้มยำเส้นใหญ่ธรรมดา
THB 60
ก๋วยเตี๋ยวต้มยำเส้นหมี่ธรรมดา
THB 60
ก๋วยเตี๋ยวต้มยำบะหมี่เหลืองธรรมดา
THB 60
ก๋วยเตี๋ยวต้มยำมาม่าธรรมดา
THB 60
ก๋วยเตี๋ยวต้มยำเส้นเล็กพิเศษ
THB 70
ก๋วยเตี๋ยวต้มยำเส้นใหญ่พิเศษ
THB 70
ก๋วยเตี๋ยวต้มยำเส้นหมี่พิเศษ
THB 70
ก๋วยเตี๋ยวต้มยำบะหมี่เหลืองพิเศษ
1 สั่งไปแล้ว
THB 70
ก๋วยเตี๋ยวต้มยำมาม่าพิเศษ
THB 70
ภาพถ่ายป้ายเมนูนี้ Wongnai ได้รับมาจากร้านอาหารผ่านทางอีเมลหรือช่องทางอื่นที่ใช้ติดต่อ หรือจากสมาชิก Wongnai ที่ส่งเข้ามาผ่านทาง application / website ราคาอาหารอาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดทำการเช็คราคากับร้านอาหารก่อนเข้าใช้บริการที่ร้านอาหาร
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
ก๋วยเตี๋ยวหมูย่างต้มยำ
ก๋วยเตี๋ยวหมูย่างต้มยำ
บะหมี่ต้มยำหมูย่างพิเศษ
บะหมี่ต้มยำหมูย่างพิเศษ
เส้นหมี่แห้งต้มยำ
เส้นหมี่แห้งต้มยำ
หมี่เหลืองแห้งต้มยำหมูย่าง
หมี่เหลืองแห้งต้มยำหมูย่าง
บะหมี่แห้งต้มยำ
บะหมี่แห้งต้มยำ
บะหมี่น้ำต้มยำ
Load more...