เมนู ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน"คุณทิพย์" ตลาดลุงเพิ่ม

ชื่อเมนูและราคา
ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน
ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนไส้หมู(เล็ก)
ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนไส้หมู(เล็ก)
1 สั่งไปแล้ว
THB 40
ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนไส้หมู(กลาง)
ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนไส้หมู(กลาง)
1 สั่งไปแล้ว
THB 80
ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนไส้หมู(ใหญ่)
ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนไส้หมู(ใหญ่)
6 สั่งไปแล้ว
THB 160
ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนไส้มังสวิรัติ(เล็ก)
ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนไส้มังสวิรัติ(เล็ก)
1 สั่งไปแล้ว
THB 40
ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนไส้มังสวิรัติ(กลาง)
ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนไส้มังสวิรัติ(กลาง)
3 สั่งไปแล้ว
THB 80
ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนไส้มังสวิรัติ(ใหญ่)
ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนไส้มังสวิรัติ(ใหญ่)
THB 160
ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนไส้กุ้ง(เล็ก)
ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนไส้กุ้ง(เล็ก)
1 สั่งไปแล้ว
THB 75
ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนไส้กุ้ง(กลาง)
ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนไส้กุ้ง(กลาง)
2 สั่งไปแล้ว
THB 150
ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนไส้กุ้ง(ใหญ่)
ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนไส้กุ้ง(ใหญ่)
1 สั่งไปแล้ว
THB 300
ภาพถ่ายป้ายเมนูนี้ Wongnai ได้รับมาจากร้านอาหารผ่านทางอีเมลหรือช่องทางอื่นที่ใช้ติดต่อ หรือจากสมาชิก Wongnai ที่ส่งเข้ามาผ่านทาง application / website ราคาอาหารอาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดทำการเช็คราคากับร้านอาหารก่อนเข้าใช้บริการที่ร้านอาหาร
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนไส้หมู
ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนไส้หมู
ไส้กุ้ง
ไส้กุ้ง
ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนหมู
ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนหมู
ไส้หมูสับ
ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน
ไส้มังสวิรัติ
Load more...