รูป ลูกชิ้นทอด ของร้าน ลูกชิ้นทอดลุงสวน หลังรร.ปรินส์ฯ