เมนู ข้าวมันไก่รัญรส สาขา1 ถ.ตรัสวงศ์ อ.เมือง เชียงใหม่

ชื่อเมนูและราคา
เมนูข้าว
ข้าวมันไก่ต้ม  (ธรรมดา)
ข้าวมันไก่ต้ม (ธรรมดา)
THB 35
ข้าวมันไก่ต้ม+เครื่องใน (ธรรมดา)
ข้าวมันไก่ต้ม+เครื่องใน (ธรรมดา)
THB 35
ข้าวมันไก่ต้ม (พิเศษ)
THB 45
ข้าวมันไก่ต้ม+เครื่องใน (พิเศษ)
ข้าวมันไก่ต้ม+เครื่องใน (พิเศษ)
THB 45
ข้าวมันไก่ต้ม  (จัมโบ้)
ข้าวมันไก่ต้ม (จัมโบ้)
THB 55
ข้าวมันไก่ต้ม+เครื่องใน (จัมโบ้)
ข้าวมันไก่ต้ม+เครื่องใน (จัมโบ้)
THB 55
เมนูเพิ่มเติม