รูป ไข่เยี่ยวม้ากระเพรากรอบ ของร้าน ซ้งเป็ดพะโล้ สายไหม