เมนู Camp Havana (แคมป์ ฮาวาน่า)

ชื่อเมนูและราคา
Recommended
ตามรายการอาหาร
ตามรายการอาหาร
THB 100
เมนู
เมนู
THB 100
1
THB 100
2
2
THB 100
3
3
THB 100
5
5
THB 100
4
4
THB 100
7
THB 100
6
6
THB 100
ภาพถ่ายป้ายเมนูนี้ Wongnai ได้รับมาจากร้านอาหารผ่านทางอีเมลหรือช่องทางอื่นที่ใช้ติดต่อ หรือจากสมาชิก Wongnai ที่ส่งเข้ามาผ่านทาง application / website ราคาอาหารอาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดทำการเช็คราคากับร้านอาหารก่อนเข้าใช้บริการที่ร้านอาหาร
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
หมึกนึ่งมะนาว
พล่ากุ้ง
กะพงหลงทาง