รูปร้าน ก๋วยเตี๋ยวหมูศรีย่าน
ปิด จะเปิดในวันจันทร์ เวลา 07:30