รูปร้าน ก๋วยเตี๋ยวหมูศรีย่าน
ปิด จะเปิดในวันพฤหัสบดี เวลา 07:30