รูปร้าน ก๋วยเตี๋ยวหมูศรีย่าน
ปิด จะเปิดในวันเสาร์ เวลา 07:30