รูปร้าน ตู้กับข้าว ดอนเมือง
ปิด จะเปิดในเวลา 11:00