รูปร้าน ใหญ่สุกี้กระทะร้อน
ปิด จะเปิดในวันพฤหัสบดี เวลา 11:00