รูปร้าน ข้าวเหนียวหมูกล่องโฟม
ปิด จะเปิดในวันศุกร์ เวลา 07:00