รูปร้าน ข้าวเหนียวหมูกล่องโฟม
ปิด จะเปิดในวันเสาร์ เวลา 07:00