รูปร้าน ข้าวเหนียวหมูกล่องโฟม
ปิด จะเปิดในวันพฤหัสบดี เวลา 07:00