โกโลบี่ KOLOBI

ปิดอยู่จะเปิดในวันพฤหัสบดี เวลา 09:00

เมนู โกโลบี่ KOLOBI

ชื่อเมนูและราคา
ประเภทเส้น
ก๋วยเตี๋ยว เป็ด เส้นเล็ก
THB 50
ก๋วยเตี๋ยว เป็ด เส้นใหญ่
THB 50
ก๋วยเตี๋ยว เป็ด เส้นหมี่
THB 50
ก๋วยเตี๋ยว เป็ด เส้นบะหมี่
THB 50
ก๋วยเตี๋ยว เป็ด เส้นมาม่า
THB 50
ก๋วยเตี๋ยว เนื้อ เส้นเล็ก
THB 50
ก๋วยเตี๋ยว เนื้อ เส้นใหญ่
THB 50
ก๋วยเตี๋ยว เนื้อ เส้นหมี่
THB 50
ก๋วยเตี๋ยว เนื้อ เส้นบะหมี่
THB 50
ก๋วยเตี๋ยว เนื้อ เส้นมาม่า
THB 50
ก๋วยเตี๋ยว ไก่ เส้นเล็ก
THB 50
ก๋วยเตี๋ยว ไก่ เส้นใหญ่
THB 50
ก๋วยเตี๋ยว ไก่ เส้นหมี่
THB 50
ก๋วยเตี๋ยว ไก่ เส้นบะหมี่
THB 50
ก๋วยเตี๋ยว ไก่ เส้นมาม่า
THB 50
ก๋วยเตี๋ยว น่องเป็ด เส้นเล็ก
THB 60
ก๋วยเตี๋ยว น่องเป็ด เส้นใหญ่
THB 60
ก๋วยเตี๋ยว น่องเป็ด เส้นหมี่
THB 60
ก๋วยเตี๋ยว น่องเป็ด เส้นบะหมี่
THB 60
ก๋วยเตี๋ยว น่องเป็ด เส้นมาม่า
THB 60
ก๋วยเตี๋ยว รวม 3 อย่าง เส้นเล็ก
THB 80
ก๋วยเตี๋ยว รวม 3 อย่าง เส้นใหญ่
THB 80
ก๋วยเตี๋ยว รวม 3 อย่าง เส้นหมี่
THB 80
ก๋วยเตี๋ยว รวม 3 อย่าง เส้นบะหมี่
THB 80
ก๋วยเตี๋ยว รวม 3 อย่าง เส้นมาม่า
THB 80
เกาเหลาเนื้อ
THB 60
เกาเหลาไก่
THB 60
เกาเหลารวม
THB 80
ลวกจิ้ม
ขนมหวาน
ภาพถ่ายป้ายเมนูนี้ Wongnai ได้รับมาจากร้านอาหารผ่านทางอีเมลหรือช่องทางอื่นที่ใช้ติดต่อ หรือจากสมาชิก Wongnai ที่ส่งเข้ามาผ่านทาง application / website ราคาอาหารอาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดทำการเช็คราคากับร้านอาหารก่อนเข้าใช้บริการที่ร้านอาหาร
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
ก๋วยเตี๋ยวเป็ด
ก๋วยเตี๋ยวเป็ด
ไอศกรีมกะทิ
ไอศกรีมกะทิ
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อธรรมดา
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อธรรมดา
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อธรรมดา
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อธรรมดา
บัวลอย
ฟักทองเชื่อม
Load more...