1. Dessert • เนื้อผลไม้แช่ม้วนให้เป็นทรงกุหลาบทานแล้วจะมีทั้งความฉ่ำน้ำจากเครื่องที่แช่แต่ยัง ร้าน La Scala The Sukhothai Bangkok
เนื้อผลไม้แช่ม้วนให้เป็นทรงกุหลาบทานแล้วจะมีทั้งความฉ่ำน้ำจากเครื่องที่แช่แต่ยัง - Dessert
0 Like0 Comment
LikeShare
photo