รูป เต้าหู้ทอด (ตะกั๋วทอด) ของร้าน เจ๊เพ็ญเย็นตาโฟ