เมนู กุ้งเผา2 น้ำปิงรีสอร์ท (Kung Pao 2)

ชื่อเมนูและราคา
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
กุ้งใหญ่เผา
กุ้งใหญ่เผา
ปลากะพงทอดน้ำปลา
ปลากระพงทอดน้ำปลา
ปลากระพงทอดน้ำปลา
กุ้งแม่น้ำเผา
กุ้งแม่น้ำเผา
กุ้งใหญ่เผา
กุ้งใหญ่เผา
โป๊ะแตก
Load more...