รูปทั้งหมดร้าน กับข้าว’กับปลา (KubKao’KubPla) ลา วิลล่า อารีย์