รูป ข้าวเหนียวหอมเจียว ของร้าน บอนชอน เดอะเซอร์เคิล ราชพฤกษ์