รูป หัวไชเท้าดอง ของร้าน บอนชอน เดอะเซอร์เคิล ราชพฤกษ์