เมนู ก๋วยจั๊บหม้อดินหาดใหญ่

ชื่อเมนูและราคา
ราดหน้า
ราดหน้าเส้นหมี่ธรรมดา
THB 35
ราดหน้าเส้นหมี่พิเศษ
THB 45
ราดหน้าเส้นใหญ่ธรรมดา
THB 35
ราดหน้าเส้นใหญ่พิเศษ
THB 45
ราดหน้าบะหมี่กรอบธรรมดา
THB 40
ราดหน้าบะหมี่กรอบพิเศษ
THB 50
เกาเหลาราดหน้าพิเศษ
THB 50
ราดหน้าใส่ไข่เส้นใหญ่ธรรมดา
THB 45
ราดหน้าใส่ไข่เส้นใหญ่พิเศษ
THB 50
ราดหน้าใส่ไข่เส้นหมี่ธรรมดา
THB 45
ราดหน้าใส่ไข่เส้นหมี่พิเศษ
THB 50
ราดหน้าไข่ดาวเส้นใหญ่ธรรมดา
THB 45
ราดหน้าไข่ดาวเส้นใหญ่พิเศษ
THB 50
ราดหน้าไข่ดาวเส้นหมี่ธรรมดา
THB 45
ราดหน้าไข่ดาวเส้นหมี่พิเศษ
THB 50
ราดหน้าใส่ไข่บะหมี่กรอบธรรมดา
THB 50
ราดหน้าใส่ไข่บะหมี่กรอบพิเศษ
THB 60
ผัดซีอิ๊วเส้นใหญ่ธรรมดา
THB 40
ผัดซีอิ๊วเส้นใหญ่พิเศษ
THB 50
ผัดซีอิ๊วเส้นหมี่ธรรมดา
THB 40
ผัดซีอิ๊วเส้นหมี่พิเศษ
THB 50
เกาเหลาผัดซีอิ๊วธรรมดา
THB 50
เกาเหลาผัดซีอิ๊วพิเศษ
THB 60
ราดหน้าทะเลธรรมดา
THB 50
ราดหน้าทะเลพิเศษ
THB 60
ผัดซีอิ๊วทะเลธรรมดา
THB 60
ผัดซีอิ๊วทะเลพิเศษ
THB 70
เมนูเพิ่มเติม
เมนูข้าว
บะกุ๊ดเต๋/ข้าวต้ม
ก๋วยจั๊บ
ภาพถ่ายป้ายเมนูนี้ Wongnai ได้รับมาจากร้านอาหารผ่านทางอีเมลหรือช่องทางอื่นที่ใช้ติดต่อ หรือจากสมาชิก Wongnai ที่ส่งเข้ามาผ่านทาง application / website ราคาอาหารอาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดทำการเช็คราคากับร้านอาหารก่อนเข้าใช้บริการที่ร้านอาหาร
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
ก๋วยจั๊บหม้อดิน
ก๋วยจั๊บหม้อดิน
ติ่มซำ
ติ่มซำ
ต้มเลือดหมู
ก๋วยจั๊บญวน
ข้าวต้มปลา
ข้าวหมูทอด
ข้าวหมูทอด
Load more...