รูป ข้าวหน้าไก่อบ ของร้าน ฮ่องกงนู้ดเดิ้ล เสนาเฟสท์ติวัล