รูป ไก่ย่างข้าวเหนียวทอด ของร้าน คำพูน เซ็นทรัลลาดพร้าว