1. รวมรูปร้าน ผัดไทยป้าใบ บางโพ (สาขาอ่าวอุดม) (ผัดไทยป้าใบบางโพ (สาขาอ่าวอุดม)) สาขาอ่าวอุดม จังหวัดชลบุรี

รูป ผัดไทยไข่ปู ของร้าน ผัดไทยป้าใบบางโพ (สาขาอ่าวอุดม) สาขาอ่าวอุดม จังหวัดชลบุรี