น้ำชาโต๊ะไม้

ปิดอยู่จะเปิดในเวลา 18:00

เมนู น้ำชาโต๊ะไม้

ชื่อเมนูและราคา
ภาพถ่ายป้ายเมนูนี้ Wongnai ได้รับมาจากร้านอาหารผ่านทางอีเมลหรือช่องทางอื่นที่ใช้ติดต่อ หรือจากสมาชิก Wongnai ที่ส่งเข้ามาผ่านทาง application / website ราคาอาหารอาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดทำการเช็คราคากับร้านอาหารก่อนเข้าใช้บริการที่ร้านอาหาร
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
ยำมาม่า
ยำวุ้นเส้น รวมมิตร
เกาเหลาหมู
สาระพัดยำ
ยาคูลท์ปีโป้ปั่น
คั่วกลิ้งหมูสับ
Load more...