รูป มีต้มไช้เท้าด้วย ของร้าน ข้าวต้มปลาแป๊ะจั๊ว ตลาดใหม่นาเกลือ