รูป ข้าวต้มปลาอินทรีย์ ของร้าน ข้าวต้มปลาแป๊ะจั๊ว ตลาดใหม่นาเกลือ