รูป น้ำสลัดค่ะ ของร้าน ข้าวต้มปลาแป๊ะจั๊ว ตลาดใหม่นาเกลือ